Prečo GRENKE?

Financovanie vášho nákupu priamo u vášho dodávateľa:

 • pre firmy a organizácie
 • už od hodnoty nákupu 1 000 EUR bez DPH
 • do 3 500 EUR bez predkladania účtovných výkazov
 • akontácia štandardne 0 %
 • súčasť dodávky aj softvér a súvisiace služby
 • vysledok schvaľovania do 30 minút
 • úhrada dodávateľskej faktúry do 24 hodín
 • zaujímavá provízia

Umožnite vašim zákazníkom nákup techniky na leasing a podporte tak vaše obchodné vysledky!

 

Komu je leasing určeny?
Firmám a organizáciám – právnické i fyzické osoby, ďalej mestá, obce, školy, neziskové organizácie.

 

Prečo nakupovať na leasing?

 • Vybavenie leasingu je z časového hľadiska jednoduchšie ako vybavenie úveru.
 • Do 3 500,- EUR bez účtovnych vykazov.
 • Keďže je možná 0 % akontácia, umožňuje pokryť náklady na investície až do 100 % z cudzích zdrojov, šetrí likvidné prostriedky podnikateľa. Úhrady sú pravidelné a konštantné, zvyšné finančné prostriedky môže podnikateľ využiť na iné účely, t. j. neviaže prevádzkovy kapitál alebo úvery.
 • Leasingové financovanie pôsobí priaznivo na peňažny tok firmy a zjednodušuje daňové a účtovné postupy.
 • Rychlejšie premietnutie obstarávacej ceny do nákladov pri finančnom leasingu (odpis za 3 roky namiesto 4 rokov), pri classic leasingu splátky idú do nákladov v plnej vyške bez ohľadu na dĺžku trvania leasingovej zmluvy.
 • Zariadenie zarába v priebehu splácania na pokrytie svojej obstarávacej ceny.

 

CLASSIC Leasing

 • Doba trvania: 15 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 1.000,- EUR bez DPH (pri 15 a 24 mesiacoch možné už od 500,- EUR)
 • Pre koho je určeny:
  • Pre podnikateľov, ktorí si uvedomujú v dnešnej dobe rychleho morálneho zastarania vypočtovej a kancelárskej techniky potrebu investovať do najmodernejšej techniky v pravidelnych intervaloch s cieľom zachovať si náskok pred konkurenciou. Zároveň nechcú mať starosti s recykláciou použitej techniky. Zákazník, ak aj pôvodne zamyšľal po skončení doby leasingu predmet leasingu vrátiť, môže sa rozhodnúť odkúpiť ho.
  • Kúpna cena: zostatková trhová hodnota.
  • Zákazník o splátkach účtuje ako o jednoduchych nákladovych položkách (t. j. nemusí predmet leasingu daňovo a účtovne odpisovať).

 

Finančny Leasing

 • Doba trvania: 36 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 1 000,- EUR bez DPH
 • Pre koho je určeny:
  • Pre podnikateľov, ktorí práve nemajú potrebnú hotovosť, alebo chcú svoje voľné prostriedky investovať radšej do predmetu svojho podnikania. Chcú si zaobstarať moderné vybavenie do firmy so zámerom po uplynutí obdobia leasingu túto techniku získať do vlastníctva za vopred dohodnutú cenu.
  • Kúpna cena: dohodnutá pri podpise zmluvy 1 – 3 % z obstarávacej ceny
  • Zákazník predmet leasingu zaraďuje do svojho majetku a počas celého obdobia leasingu ho daňovo a účtovne odpisuje.

 

Prečo je pre vás leasing výhodný?

 • Umožňuje pokryť náklady na investície až do 100 % z cudzích zdrojov. Šetrí tým vaše likvidné prostriedky, ktoré možno použiť na rozvoj hlavnej podnikateľskej činnosti.
 • Vybavenie leasingu je z časového hľadiska jednoduchšie, ako vybavenie úveru.
 • Úhrady sú pravidelné a konštantné, čo umožňuje zjednodušiť plánovanie.
 • Leasingové financovanie pôsobí priaznivo na peňažný tok firmy a zjednodušuje daňové a účtovné postupy.
 • Zariadenie zarába v priebehu splácania na pokrytie svojej obstarávacej ceny.
 • Navyše, môžete investovať v oveľa väčšom rozsahu, a tým si zabezpečiť konkurenčnú výhodu.

 

Financovanie vášho nákupu priamo u vášho dodávateľa:

 • už od obstarávacej ceny 500 EUR bez DPH
 • posúdenie žiadosti do 30 minút
 • nákup do 3 500 EUR bez predkladania účtovných výkazov
 • akontácia štandardne 0 %
 • vrátane leasingu softvéru a služieb
 • konštantné splátky počas celého leasingového obdobia bez ohľadu na budúci vývoj na finančných trhoch
X