Ťahová skúška je potrebná, ak si nie ste istí únosnosťou základového materiálu, do ktorého potrebujete kotviť.

Týka sa to prípadov, keď je kotvenie vykonávané do materiálu, – napr. keď je základovým materiálom starý alebo poškodený betón, skala alebo murivo.

Ťahovú skúšku možno použiť vo fáze projektu aj po osadení kotviacich prvkov.

Na základe ťahovej skúšky získate protokol ovýsledkoch ťahovej skúšky.

Ťahové skúšky sú vykonávame kvalifikovanými technickými poradcami priamo na stavbe aby bolo možne zaistiť spoľahlivosť a správnosť výsledkov.

  • Skúšky sú vhodné pre realizačné firmy, projekcie, stavbyvedúcich, technický dozor investora……
  • Cena za ťahovu skúšku sa určuje individálne na základe náročnosti a miesta kde sa stavba nachádza.

2_20180329170236_zo8rki6x (1)

X